สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “Microsoft Learn for Educators” ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ลงนามในส่วนของ มจพ. ซึ่งพิธีลงนามฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนวิทยุ และผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.