สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร รับมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี มจพ. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

Continue Reading การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

Continue Reading การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

Continue Reading การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

Continue Reading การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”
การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก

การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Continue Reading การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Continue Reading ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน