กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 Man-day ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue Readingกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย