ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี.

Continue Readingผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562