สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

ได้ที่เบอร์ 0-2555-2000 ต่อ 2311

ติดตามเรา

ถูกใจและติดตามเพจ Facebook

รับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ผ่าน Google Form ได้ที่นี่

ที่อยู่

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 อาคาร 76 ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

เวลาทำการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 8:00น. ถึง 16:00 น.

ติดต่อเรา
ITED
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Facebook
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.