สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารดาวน์โหลด

สำหรับบุคลากร

01_ใบอนุญาตใช้รถยนต์_ใบเล็ก.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

02_แบบฟอร์มอนุญาตให้ใช้รถ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

03_ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม_ใบเล็ก.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

04_แบบฟอร์มขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

05_บันทึกข้อความขอซ่อมพัสดุ_กรณีมีขอซื้อพัสดุ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

06_การปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลั.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

บุคคลทั่วไป

new_teaching_materials.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน_ระบบeLearning.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

ขั้นตอนการเลือกและเปลี่ยนSection_ระบบeLearning.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี2564.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2563.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2562.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2561.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2560.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.