สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ITED KM Day 2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ITED KM Day 2024 โดยมี นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุม รวมจำนวน 14 คน ระหว่างเวลา 09.30 – 11.15 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.