สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการฯ และมีกรรมการเข้าประชุมรวมจำนวน 6 คน เพื่อเตรียมพร้อมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2 ฝ่าย (ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ) โดยมี ระหว่างเวลา 09.00- 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี

ภาพ: จิรารัตน์ ไกรทอง

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.