สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะกรรมการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสฯ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะกรรมการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุม จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.