สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดการประชุมครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดการประชุมครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานคณะทำงาน และมีคณะทำงานฯ เข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.