สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร “กิจกรรมปฐมนิเทศศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567”

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับเชิญจากโรงเรียนพระดาบส เป็นวิทยากร “กิจกรรมปฐมนิเทศศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ : โรงเรียนพระดาบส / ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.