สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567 “หลักสูตรเคหบริบาล (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) : วิชาทักษะด้านการใช้ Digital พื้นฐานคอมพิวเตอร์” จำนวน 17 คน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตภาพ : โรงเรียนพระดาบส

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.