สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลฯ ร่วมให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมด้วย นายวรรธนชัย พรหมณา หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. และบุคลากร รวมจำนวน 3 คน ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โดม เซลส์แกลลอรี่ ชั้น 1 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ

ภาพ : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.