สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์ บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์ บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) ประจำปี 2563 จาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

เครดิตภาพ: นายสมเกษ จันทร์นาม

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.