สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ โดยรูปแบบการจัดงาน New normal

ภาพโดย: นายชัยอนันต์ สุริยนต์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.