สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารและประกาศ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน จาก มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย พลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ และ มจพ.ได้มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้แทนในการมอบสื่อฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งสื่อฯ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการออกแบบและผลิต ในปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเคหบริบาล / สื่อวีดิทัศน์ และ Vinyl Stand สาขาวิชาฝึกฝีมือเบื้องต้น

ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี
เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.