สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน จาก มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย พลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ และ มจพ.ได้มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้แทนในการมอบสื่อฯ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งสื่อฯ ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการออกแบบและผลิต ในปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเคหบริบาล / สื่อวีดิทัศน์ และ Vinyl Stand สาขาวิชาฝึกฝีมือเบื้องต้น

ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี
เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.