สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันที่ 21 มกราคม 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มจพ.) และ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.