สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารและประกาศ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วันที่ 21 มกราคม 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มจพ.) และ นายนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.