สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 (บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 108 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 (โซน B) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย
ภาพ : ชัยอนันต์ สุริยนต์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.