สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่
นางวัลยา ดาทุมมา (ยุ้ย)
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ตำแหน่ง : บุคลากร
สังกัด : สำนักงานผู้อำนวยการ
เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 เมษายน 2565

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.