สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 : 13.30 – 15.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะผู้บริหารร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน
จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet ซึ่งการตรวจสอบดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565ภาพ : นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.