สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.-ITED) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566”

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.