สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารและประกาศ

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.)พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล วันที่ 24 มีนาคม 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร
เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 1,170 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากบุคลากร นักศึกษา และร้านค้าใน มจพ. เพื่อนำไปมอบให้
ผู้พิการทางสายตาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.