สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มจพ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา กับ บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด โดย นายตฤณ ชูนิจธนกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ นางสิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ที่ปรึกษาบริษัท และนางสาวนฤมล เอี่ยมศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ภาพ : เอกศักดิ์ เทพธานี

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.