สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มกราคม 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โดยมี นางสาวเยาวเรศ สุมน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม และนางณัฐรฎา พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.