สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้ “เครื่องอบฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ด้วยโอโซน” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องอบฆ่าเชื้อฯ จาก ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร (หัวหน้าทีมวิจัย) รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. และมี นายสรณ์พงษ์ ยานสาลี บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ช่วยฉีดพ่น พร้อมทั้งสาธิตวิธีใช้งานให้แก่บุคลากร สพท.

ภาพ : นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.