สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ มจพ. ครบ 65 ปี (19 กุมภาพันธ์ 2567) โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว” (Education to be Green Economy Inovation) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567

ภาพ : คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.