สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม zoom โดยนำเสนอ KM จากตัวแทนหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งผลการลงคะแนน
สูงสุด 2 อันดับแรกที่ได้รับเลือกไปเสนอผลงาน KM Sharing Day ครั้งที่ 9 มจพ. คือ
1) Show&Share นำเสนอเป็น clip vdo : เรื่อง “เทคนิคการแจ้งเตือนการเข้าปฏิบัติงาน Work from Home ด้วย Line Notify” โดย น.ส.อริยา แก้วคำบ้ง และ น.ส.ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
2) นำเสนอเป็น Poster : เรื่อง “เทคนิควิธีการใช้เคมีโป้ว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังปูน กำแพง อย่างง่าย” โดย นายไอยรา พงษ์สุวรรณเครดิต

ภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.