สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบสารบรรณออนไลน์ ให้แก่บุคลากรเรื่องการนำระบบ e-Document มาใช้ภายในองค์กร

วันที่ 23 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 : 13.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบสารบรรณออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ให้บุคลากร ITED ทั้งหมด โดยนำระบบ e-Document มาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรรับเอกสารในระบบสารบรรณผ่านทาง e-mail ส่วนตัว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green Office ของ ITED ด้านลดการใช้กระดาษ (Less Paper) และสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของ มจพ. โดยมีงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ชี้แจง

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

 

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.