สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

⛳️ITED เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 🇹🇭🇩🇪 จัดการประชุมออนไลน์ ในการชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างความเข้าในแนวทางการดำเนินงาน และผลผลิตของกิจกรรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ในการออกแบบสื่อดิจิทัลแก่บุคลากรสายวิชาการ ผ่านการให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจะเกิดการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 🎯

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.