สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีนโอกาสรองผู้อำนวยการและบุคลากรเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.