พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ