สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ. 132 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,737 บาท ค่าครองชีพ 1,263 บาท สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นั้น บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ลำดับที่ 1 นายณัฐพงษ์ สุทธิบุญ
วันเวลา และสถานที่สัมภาษณ์
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

(โดยรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ ) มาแสดงด้วย

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.