สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมของ มจพ. ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมของ มจพ. ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567 เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” (KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing ReinvenThink towards Substaiability) ดังรายละเอียด
ภาคเช้า (08.00 น.) : พิธีทำบุญ-ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.
ภาคสาย (10.00 น.) : พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ครูไทยและผู้บริหารคนแรก และ Dipl. Ing Karl Stützle ครูและหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ณ บริเณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
ภาคบ่าย (13.00 น.) : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
ภาคค่ำ (17.00 น.) : งานพบปะสังสรรค์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.
ภาพ : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.