สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ในวันที่ 1 เมษายน 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรรมและเทคนิคศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 13 คน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง นำโดย ดร.สิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู รวมจำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้หลักการทำงาน “ตู้รับขวดพลาสติกแลกแต้ม” เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเข้าสู่สถานศึกษาสีเขียว Green College โดยดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องรับขวดพลาสติกแลกของภายในสถานศึกษา ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมให้การต้อนรับช่วงเวลา 11.00 น. เนื่องจากติดภารกิจในช่วงเช้า

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.