สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.