สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในสำนักงานผู้อำนวยการ…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ)

วันที่ 13 มกราคม 2566 : 09.15 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ) โดยมี นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เป็นผู้รับมอบ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบรองอธิการบดี และผู้อำนวยการ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบรองอธิการบดี และผู้อำนวยการ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร TGGS ดังนี้ 1) ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2) รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3) นางสุธาสินี…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบรองอธิการบดี และผู้อำนวยการ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้อำนวยการ มจพ. ณ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางมุกดา จงชนะชววัฒน์) 2) ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มจพ. ดังนี้ 1) ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มจพ. ดังนี้ 1) ผศ.ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 2) ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพบรองอธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มจพ. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สพท. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 30 คน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี (TE2-Power & Electronic) จำนวน 30 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระหว่างเวลา…

Continue Readingผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 30 คน