สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ITED Green office

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเ […]

ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล วันที่ 24 มีนาคม 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโด […]

ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.