สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "Cybersecurity Knowledge Sharing" ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สพท.โดยมี รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก Prof.Sebastian Turpeinen และ Prof.Trevor Goh…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx ให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างเวลา 13.30 -15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

พิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด-พิธีปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom เครดิตภาพ : คุณชัยพิพัฒน์…

Continue Readingพิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วันแรกของการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งกำหนดการตรวจฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 14 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)

ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing

ท่านใดสนใจ เข้าลงทะเบียนตาม link ได้เลยนะคะ https://forms.gle/1j8HEeAodtswZGVs5 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนส่วนงาน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก "World RoboCup Rescue 2022" ดังนี้…

Continue Readingวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน หัวข้อ"มจพ.ศึกษาวิจัยไทย-เยอรมัน นำนวัตกรรมสู่สากลอย่างยั่งยืน" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2022 เวลา 9.00 -14.30 น. ตลอดจนชมงานกิจกรรม “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “EV Hackathon: Future EV Mobility Creative…

Continue Readingขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5ส เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ รวม 5 คน ระหว่างเวลา 13.00 -…

Continue Readingวันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)