ited
สื่อการเรียนการสอน
   e-Catalog
   e-Journal
   e-learning
e-Library
 
 e-mail
 KM Zone
   QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
 
       
       
           
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จดหมายข่าว

ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มจพ ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ..Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. Click !

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานระดับบริหาร ครั้งที่ 2 สาขาวิชาชีพการเชื่อมตามโครงการ “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม”

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งที่ 6/2557 ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักฯจำนวน 2 คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

  >>อ่านทั้งหมด