HomepageITED FunctionsITED  GOALOrganization ChartIted StaffITED KM ZoneITED Training Coursese-document downloadITED Webboard

ITED Bookวัฒนษธรรมองค์กร ITED


- - - - - - - - - - - -แค๊ตตาล๊อกสื่อการเรียนการสอน
วิชาชีพเทคนิค และโปรแกรม
การฝึกอบรม
    

- - - - - - - - - - - -จดหมายข่าว อ่านจดหมายข่าว    
- - - - - - - - - - - -วารสารฉบับล่าสุด อ่านวารสาร
- - - - - - - - - - - -

รายงานประจำปี 2556
- - - - - - - - - - - -

รายงานประจำปี 2555
- - - - - - - - - - - -

รายงานประจำปี 2553 - 2554
- - - - - - - - - - - -
รายงานประจำปี 2551 - 2552
- - - - - - - - - - - -ชุดสื่อการเรียนการสอน
วิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(Industrial Electricity)
วิชาการควบคุมมอเตอร์
(Motor Control)

วิชาการซ่อมและบำรุงรักษา
มอเตอร์
(Motor Repair and
Maintenance )

- - - - - - - - - - - -


ชุดสื่อการเรียนการสอน
วิชางานวัดละเอียด
(Fine Measurement)
- - - - - - - - - - - -


ชุดสื่อการเรียนการสอน
วิชาชิ้นส่วนเครื่องกล (ระดับ ปวช.)
(Machine Elements)

- - - - - - - - - - - -

แผนที่ตั้งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา


ITED e-Learning

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าสู่ระบบ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
issn - 0857-5452 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนใจสื่อการเรียนการสอน กรุณาติดต่อได้ที่งานการตลาด โทร. 0-2586-9017

ดูรายละเอียดของสื่อฯ     ดูตัวอย่างสื่อฯ


สนใจตำราเรียนกรุณาติดต่อได้ที่
งานสื่อสิ่งพิมพ์ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2303ดูคำนำตำรา
ดูคำนำตำรา
เทคโนโลยีงานกลึง CNC
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย วิชางานฝึกฝีมือเบื้องต้นสำหรับช่างอุตสาหกรรม
เรื่องงานเจาะ : Twist Drill
เรื่องงานตะไบ : Basic Filing

ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
 
แนะนำบุคลากรใหม่ของ ITED

เริ่มปฏิบัติงานวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
- - - - - - - - - - - - - - -ITED จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ITED
- - - - - - - - - - - - - - -คณะผู้บริหารเข้าพบอธิการบดี
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 218 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
- - - - - - - - - - - - - - -ผอ.ITED ประชุมกรรมการสภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- - - - - - - - - - - - - - -ITED จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน
ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557
ณ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 ITED
- - - - - - - - - - - - - - -ITED ITED จัดงานเลี้ยงอำลา
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สวนอาหารนารัญย์ฌา
ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี

- - - - - - - - - - - - - - -บุคลากร ITED ลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณหน้าห้อง สผอ.ชั้น 2 ITED
- - - - - - - - - - - - - - -บุคลากร ITED รับเชิญเป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

- - - - - - - - - - - - - - -ITED จัดสัมมนานำเสนอผลการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

- - - - - - - - - - - - - - -ผู้บริหารและบุคลากรจาก มทร.ตะวันออก
ศึกษาดูงาน KM-ITED
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2ITED
- - - - - - - - - - - - - - -ITED จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายใน
ระหว่างวันที่ 15 -18 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ITED
- - - - - - - - - - - - - - -

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2555-2000 ต่อ
2301, 2312, 2315  โทรสาร 0-2585-7590
E-Mail : ited@kmutnb.ac.th
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อ 27 สิงหาคม 2557

Website counter

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ : เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | มติชน | คมชัดลึก | ผู้จัดการ | สยามสปอร์ต

ข่าวออนไลน์ : ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | ช่อง 11 | TPBS | ASTV | TVJaa | NBT |

สถานีวิทยุออนไลน์ : K-Radio | ครอบครัวข่าว | Virgin Soft | จส.100 | Greenwave | กรมประชาสัมพันธ